Projektová činnost

Nabízíme zpracování kompletní přípravy stavby od návrhu až po kolaudaci, tj. vypracování:

  • koncepčního návrhu
  • studie
  • projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení realizační dokumentace
  • provozních a manipulačních řádů

Dále provádíme

  • projednání dokumentace staveb pro územní rozhodnutí a stavební povolení
  • provádění technického dozoru investora