Projekční kancelář PROJEKT IV

PROJEKT IV, s.r.o. – projektová a inženýrská činnost

zpracujeme

 • kompletní přípravu stavby

vypracujeme

 • koncepční návrh
 • studii, generel
 • projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • realizační dokumentace
 • provozní a manipulační řády

provádíme

 • projednání dokumentace staveb pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • poradenství pro zajištění dotací

zajistíme

 • provádění technického dozoru investora
 • vypracování inženýrskogeologického průzkumu staveniště
 • vypracování geodetických podkladů stavby